• Over het algemeen wordt onvruchtbaarheid door de meest experts gedefinieerd als het niet in staat zijn zwanger te worden na het ten minste Ć©Ć©n jaar geprobeerd te hebben.
 • Vrouwen die in staat zijn zwanger te worden maar herhaalde miskramen krijgen worden ook als onvruchtbaar beschouwd.
 • Mannen worden als onvruchtbaar beschouwd als de analyse van hun sperma waarden oplevert die beneden het minimum van de Wereld Gezondheids Organisatie liggen wat betreft aantal spermacellen, motiliteit (voorwaartse beweging) morfologie (vormen) en een aantal andere belangrijke waarden.

Een zwangerschap is het gevolg van een complexe keten van gebeurtenissen. Om zwanger te raken:

Onvruchtbaarheid kan het resultaat zijn van een veelheid aan problemen die elk van deze stappen kunnen verhinderen.

Hoe lang zou het moeten duren om op natuurlijke wijze zwanger te worden?

Iedereen is anders. Sommige stellen worden zo zwanger, terwijl het voor anderen een tijd kan duren. Als algemene regel geldt dat als u en uw partner na 12 maanden nog geen succes hebben gehad met zwanger worden dat het misschien een goed idee is een vruchtbaarheidsspecialist te raadplegen. Dit geldt voor stellen die gemiddeld drie keer per week onbeschermde gemeenschap hebben en waarvan beide partners onder de 35 zijn. Stellen boven de 35 wordt aangeraden om al na zes maanden proberen advies in te winnen. Dit vanwege het feit dat de vruchtbaarheid vanaf 35 aanzienlijk afneemt en hoe sneller professionele hulp wordt gezocht des te groter de kans op het identificeren en oplossen van mogelijke problemen. Andere omstandigheden waaronder het belangrijk is voor vrouwen om een vruchtbaarheidsspecialist te raadplegen zijn als u lijdt aan aandoeningen zoals Pelvic Inflammatory Disease (PID), Endometriose, vleesbomen, polycysteus ovarium syndroom (PCOS), of diabetes. Iedereen met een geschiedenis van schildklierproblemen, onregelmatige menstruatie of kanker doet er ook goed aan een specialist te raadplegen. Ideaal gesproken moet u daar niet te lang mee wachten en iemand raadplegen als u na zes maanden nog niet zwanger geraakt bent. Mannen met erectieproblemen moeten een dokter raadplegen. Het is ook een goed idee om een vruchtbaarheidsspecialist een zaadmonster te laten analyseren om eventuele afwijkingen te identificeren. In veel gevallen kunnen deze problemen aangepakt en de vruchtbaarheid verhoogd worden. In alle gevallen kan de vruchtbaarheidsspecialist u een volledige check-up geven. Een specialist kan testen doen om te bepalen of er onderliggende medische problemen zijn die bevruchting verhinderen. Vaak raken stellen snel in verwachting als het probleem eenmaal behandeld is.

Hoe stelt een specialist de diagnose onvruchtbaar?

Als u al een jaar zonder succes aan het proberen bent zwanger te worden zal een arts over het algemeen de diagnose onvruchtbaar stellen. De definitie voor actief proberen in verwachting te raken is op zijn minst eens per twee Ć  drie dagen onbeschermde gemeenschap te hebben. Een arts zal de patiĆ«nt onderzoeken en bij vrouwen jonger dan 35 die na een jaar nog niet in verwachting zijn geraakt aanbevelingen doen voor een behandeling. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij vrouwen met bekende medische aandoeningen of vrouwen van boven de 35, zal een vruchtbaarheidsspecialist de patiĆ«nt onderzoeken en met een behandeling beginnen na slechts zes maanden van actief proberen zwanger te raken. De vruchtbaarheidsspecialist zal op de hoogte willen zijn van de volledige medische geschiedenis en mogelijk een aantal tests doen om de reproductieve status te bepalen. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, sperma-analyse, echo’s en uitgebreide lichamelijke onderzoeken. Deze consultatie helpt de mogelijke oorzaken van de onvruchtbaarheid te bepalen. In veel gevallen kunnen bepaalde veranderingen van levensstijl de kans op bevruchting aanzienlijk verhogen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van onvruchtbaarheid bij vrouwen?

De hoofdoorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen zijn problemen met de ovulatie. Daar staat tegenover dat er heel veel onderzoek gedaan is naar verschillende behandelingen. Wetenschappers hebben medicijnen ontwikkeld zoals Clomiphene en Menogan/Repronex waarmee ongeveer 70 % van de ovulatieproblemen behandeld kunnen worden. Er zijn vele oorzaken voor het uitblijven van de ovulatie. Een aantal van de vaker voorkomende oorzaken zijn littekens op de eierstokken, verstoorde hormoonhuishouding, follikelproblemen en voortijdige menopauze. Een andere veelvoorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid van de vrouw is endometriose. Deze gynaecologische aandoening treft meer dan 1,5 miljoen vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en kost volgens Helen North, de directrice van Endometriosis UK, de NHS (National Health Service) gemiddeld Ā£8 miljard per jaar1. Onderzoek suggereert dat bijna 10 % van de vrouwen die vruchtbaarheidsproblemen ondervinden aan endometriose lijden2. Daarnaast word geschat dat tot 40 % van deze vrouwen als onvruchtbaar worden beschouwd als gevolg van deze aandoening. Vrouwen die lijden aan endometriose hebben een kleinere kans tijden de ovulatie bevrucht te worden vergeleken met vrouwen zonder deze aandoening. In sommige gevallen is onvruchtbaarheid bij vrouwen te wijten aan afwijkingen aan de baarmoeder, waaronder problemen met het baarmoedermondslijm. Ook verkeerde keuzes qua levensstijl, zoals alcohol en en druggebruik en slechte voeding kunnen de vruchtbaarheid verminderen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen?

Onvruchtbaarheid komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Een vruchtbaarheidsspecialist kan het aantal spermacellen, de morfologie en de motiliteit bepalen om vast te stellen of deze belangrijke waarden binnen het gezonde bereik vallen. Dat is een rechttoe rechtaan analyse van een vers zaadmonster. Er is een scala aan behandelingsmogelijkheden beschikbaar voor mannen die afwijkingen vertonen bij een van deze beoordelingen. In sommige gevallen is de gezondheid van het sperma goed maar bestaan er problemen met de zaadleiders. Blokkades kunnen er voor zorgen dat het sperma niet geĆ«jaculeerd kan worden met onvruchtbaarheid als gevolg. Een andere veel voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid bij de man is een aandoening genaamd varicocĆØle. Dit is overeenkomstig met een spatader maar dan in het scrotum. Wanneer er een varicocĆØle aanwezig is stijgt de temperatuur in het scrotum. Als het sperma te warm wordt, ondervindt het schade die de vruchtbaarheid vermindert en bevruchting bemoeilijkt. Er bestaan een aantal verschillende behandelingen die de vruchtbaarheid kunnen ondersteunen. Een aantal bekende mogelijkheden zijn kunstmatige inseminatie, verscheidene vruchtbaarheidsmedicijnen en intracytoplasmatische sperma-injecties (ICSIs). Daarnaast kunnen eenvoudige veranderingen in levensstijl zoals een uitgebalanceerd, gezond dieet, voldoende lichaamsbeweging en het vermijden van stress in veel gevallen ook helpen de kwaliteit van het sperma en de vruchtbaarheid te verhogen.

Kan ik bepalen wanneer ik het meest vruchtbaar ben?

Vruchtbaarheidsexperts raden stellen aan minstens drie keer per week gemeenschap te hebben om de kans op bevruchting te verhogen. Actief proberen in verwachting te raken is een betrouwbaardere benadering dan bepalen wanneer u het meest vruchtbaar bent. Dit is de meest succesvolle manier om op natuurlijke wijze zwanger te raken. Dat laat onverlet dat het nuttig kan zijn te weten wanneer u op uw vruchtbaarst bent zo dat u tijdens deze periode het meest seksueel actief bent. Als u kunt bepalen wanneer u ovuleert kunt u eenvoudig bepalen wanneer u het meest vruchtbaar bent. Dit vereist dat u uw menstruatiecyclus goed kent. Als u een regelmatige cyclus heeft is dan is het eenvoudig uit te rekenen wanneer u ovuleert. In de meeste gevallen is dit twee weken voor het begin van uw menstruatie. Zelfs als u een onregelmatige cyclus heeft is het nog steeds mogelijk te bepalen wanneer uw ovulatie waarschijnlijk plaatsvindt. U kunt dit doen door het vastleggen van uw basale lichaamstemperatuur.(BBT). Uw BBTĀ is uw temperatuur meteen als u ’s ochtends wakker word, of na minimaal drie uur ononderbroken slaap. Deze temperatuur moet met een speciale basale thermometer worden opgenomen voordat u opstaat. Als u ovuleert is uw temperatuur iets hoger vergeleken met andere metingen. U kunt ook speciale ovulatievoorspellingskits kopen. Deze meten de schommelingen in de hormoonconcentraties in uw urine die zich vlak voor uw ovulatie voordoen. Deze kits zijn bijzonder nauwkeurig, maar het kan prijzig worden als u elke maand een nieuwe kit moet kopen. Goed letten op de veranderingen in het baarmoedermondslijm kan ook een manier zijn om de ovulatie te monitoren3. Als dit slijm helder wordt en in volume toeneemt gaat het lichaam de vruchtbare fase in. Dit duurt enige dagen. Als de ovulatie eenmaal heeft plaatsgevonden, wordt het baarmoedermondslijm droog, of wolkig en gestreept. Vruchtbaarheidsspecialisten adviseren vaak om vanaf vijf dagen voor de ovulatie elke dag of om de dag onbeschermde gemeenschap te hebben. het word aangeraden dit patroon gedurende de ovulatie vol te houden. Dit verhoogt de kans op bevruchting.

Hoe zien de vruchtbaarheidsstatistieken voor het Verenigd Koninkrijk er uit?

In het Verenigd Koninkrijk heeft ongeveer Ć©Ć©n op de zeven stellen problemen met bevruchting. Dit komt neer op ongeveer 3,5 miljoen mensen. Gemiddeld lukt het 84 % van de stellen om op natuurlijke wijze zwanger te worden als ze actief proberen in verwachting te raken. De statistieken laten zijn dat van elke 100 stellen die op natuurlijke wijze proberen zwanger te worden

 • 84 binnen 1 jaar zwanger raken
 • 92 binnen 2 jaar zwanger raken
 • 93 binnen 3 jaar zwanger raken

Voor die stellen die gedurende meer dan drie zonder succes hebben geprobeerd zwanger te raken is de kans om in de volgende 12 maanden in verwachting te raken 25 % of minder. Voor stellen die niet op natuurlijke wijze in verwachting kunnen raken kan een IVF-behandeling een optie zijn. Succes met IVF hangt van een breed scala aan factoren af, waaronder leeftijd en de oorzaak van de onvruchtbaarheid. Statistieken gepubliceerd door de UK Human Fertilisation & Embryology Authority laten zien dat in 2011 iets meer dan 25 % van de IVF-behandelingen waarbij gebruik gemaakt werd van de vrouw haar eigen eicellen tot een succesvolle zwangerschap leidden4. Ongeveer 2 % van de baby’s die in het Verenigd Koninkrijk geboren worden zijn het resultaat van een IVF-behandeling. IVF wordt echter niet aanbevolen voor vrouwen van boven de 42, dit omdat de kans op een succesvolle bevruchting als te laag word beschouwd.

Hoe wordt de vruchtbaarheid beĆÆnvloedt door een laag aantal spermacellen en wat kan gedaan worden om de kans op bevruchting te verhogen?

Een normaal aantal is een minimum van 20 miljoen spermacellen per milliliter ejaculaat. Voor de meeste mannen ligt het gemiddelde rond de 60 miljoen per ml. Bij sommige mannen is het meer dan 200 miljoen per ml. Een aantal van 0 geeft aan dat er ergens in het reproductieve systeem een blokkade zit. Het is echter van belang te begrijpen dat het volume van het sperma niet de enige bepalende factor is voor de vruchtbaarheid. Goede motiliteit is ook essentieel. Het sperma moet door de eileiders heen kunnen komen om de eicel te bevruchten. Een minimum van 50 % spermacellen met een gezonde motiliteit is nodig voor een vlotte bevruchting. Het sperma moet ook een gezonde morfologie hebben. De kans op bevruchting kan verhoogd worden door behandelingen voor een laag aantal spermacellen. Hormonale medicijnen kunnen soms tot een herstel van het normale aantal spermacellen leiden in gevallen waar een verstoring van de hormoonbalans is vastgesteld. Deze medicijnen kunnen de spermaproductie en de motiliteit verhogen. Als er een blokkade in het reproductieve systeem wordt aangetroffen kan een chirurgische ingreep noodzakelijk blijken. Dit is in het bijzonder het geval als het aantal zaadcellen nul is. Vaak wordt bevruchting na de chirurgische ingreep een stuk eenvoudiger. Er zijn ook nog vele andere factoren die de gezondheid van het sperma beĆÆnvloeden. Stress, ziekte, slecht dieet, excessief alcohol- en druggebruik en onvoldoende lichaamsbeweging kunnen allemaal invloed hebben op de hoeveelheid spermacellen en hun kwaliteit. U moet bedenken dat het drie maanden duurt voordat het sperma volledig rijp is. Negatieve invloeden gedurende deze periode kunnen de gezondheid van het sperma ongunstig beĆÆnvloeden.

Wat is de oorzaak van slechte motiliteit en hoe beĆÆnvloed dit de bevruchting?

Een slecht dieet kan een sterke invloed hebben op de motiliteit van het sperma. Tekorten aan bepaalde aminozuren, vitamines en mineralen kunnen de gezondheid en kracht van het sperma verminderen5.Ā Vruchtbaarheidsspecialisten zullen zowel mannen als vrouwen altijd aanmoedigen een gezond, gebalanceerd dieet te volgen terwijl ze proberen zwanger te raken. Er zijn ook bepaalde medicijnen die onregelmatig gevormd sperma en verminderde motiliteit kunnen veroorzaken. In het bijzonder steroĆÆden en hormonale medicijnen kunnen schadelijk zijn voor de motiliteit6. Andere keuzes qua levensstijl zoals alcohol en het gebruik van marihuana en tabak kunnen de motiliteit van het sperma verminderen. Bevruchting is nog steeds mogelijk, zelfs met een laag percentage motiel sperma, maar het kan een stuk langer duren om zwanger te worden. Het goede nieuws is dat er een groot aantal behandelingen bestaan die kunnen helpen de kwaliteit, kwantiteit en motiliteit van het sperma te verhogen.

Bevordert het vrouwelijk orgasme de bevruchting?

Veel onderzoekers geloven dat de kans op bevruchting wordt vergroot als de vrouw een orgasme heeft. Samentrekkingen van de baarmoeder helpen het sperma zich naar voren te bewegen de baarmoedermond in. Daar komt bij dat als een vrouw tijdens de sex een orgasme heeft de kans groot is dat ze zich ontspannen voelt en stress-vrij. Dit is belangrijk voor de bevruchting omdat stress de vruchtbaarheid kan verminderen. Voor mannen geldt dat als de sex bijzonder bevredigend is het volume van het ejaculaat met wel 50 % kan toenemen door de verhoogde stimulatie. De tijd nemen om de sex voor beide partners zo bevredigend mogelijk te maken kan de vruchtbaarheid bevorderen en de kans op bevruchting verhogen.

Wat is in-vitro bevruchting?

Ook bekend onder de afkorting IVF; in-vitro bevruchting is het proces waarbij het sperma van de man gebruikt wordt om een eicel van de vrouw buiten haar lichaam te bevruchten. Dit wordt soms een “reageerbuisbaby” genoemd. Als de eicel eenmaal bevrucht is wordt hij overgebracht naar de baarmoeder van de vrouw. De leeftijd en gezondheid van de vrouw bepalen hoeveel embryo’s naar haar baarmoeder worden overgebracht. Het land waar de vrouw leeft is ook een factor. Sommige landen kennen een beperking op het aantal gezonde embryo’s dat kan worden overgebracht. De kans op een succesvolle innesteling stijgt naarmate het aantal overgebrachte embryo’s groter is. In sommige gevallen worden er meerdere embryo’s overgebracht maar nestelt er zich maar Ć©Ć©n of geen succesvol in. In andere gevallen worden veel of zelfs alle embryo’s succesvol overgebracht. Dit resulteert dan in de geboorte van een meerling. Dit is voor veel stellen een belangrijke overweging. Er bestaat een potentieel risico voor de gezondheid van de moeder en de ongeboren baby’s als er meerdere foetussen in de baarmoeder aanwezig zijn. De meeste vruchtbaarheidsspecialisten in het Verenigd Koninkrijk brengen in een IVF-behandeling niet meer dan 2 of 3 van de meest gezonde embryo’s over.

Wie is een goede kandidaat voor IVF?

U kunt als geschikt voor een IVF-behandeling worden beschouwd als u en uw partner al meer dan 12 maanden actief hebben geprobeerd zwanger te raken en als andere reproductieve behandelingen geen succes hebben opgeleverd. Er zijn ook bepaalde omstandigheden die bepalend kunnen zijn bij het vaststellen van uw geschiktheid. Bijvoorbeeld eileiderdisfuncties, PCOS, PIF, endometriose, problemen met de baarmoeder, problemen met het baarmoedermondslijm, mislukte IUI en onverklaarbare onvruchtbaarheid.

Is er een manier om te bepalen wanneer ik ovuleer?

Voor vrouwen met een regelmatige menstruatie is het vaststellen wanneer de ovulatie plaatsvindt vaak een simpele zaak. De ovulatie vindt meestal plaats zo rond de 14 dagen voor het begin van de menstruatie. Deze berekening is gebaseerd op een cyclus van 28 dagen. Echter niet alle vrouwen zijn zo regelmatig. Het verdient aanbeveling uw cyclus gedurende een aantal maanden nauwkeurig te volgen om de lengte en de maandelijkse variaties te bepalen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan ovulatiekalenders. Deze kunnen van nut zijn voor vrouwen die voor elke cyclus hun meest vruchtbare periode willen bepalen. Ze kunnen zowel vrouwen met regelmatige als met onregelmatige cyclussen helpen. Naast het bijhouden van uw cyclus is het ook handig om uw eigen lichaam goed te kennen. Veel vrouwen herkennen bepaalde signalen die er op duiden dat ze ovuleren. Een lichte steek of kramp in de onderbuik kan een teken zijn dat de menstruatie binnenkort gaat beginnen. Daar staat tegenover dat lang niet alle vrouwen signalen krijgen die aangeven dat haar lichaam op het punt staat een ei vrij te geven. Een andere manier om uw ovulatie te bepalen is door uw basale Lichaamstemperatuur (BBT) bij te houden. Het dagelijks noteren van uw BBT geeft u een accuraat beeld van uw hormoonspiegel en wanneer de ovulatie gaat plaatsvinden. Sommige vrouwen kunnen bepalen wanneer ze ovuleren door tijdens hun cyclus de veranderingen in hun baarmoedermondslijm bij te houden. Als de eicel bijna klaar is om vrijgegeven te worden verandert het baarmoedermondslijm van dichtheid en consistentie.

Wat is een temperatuur curve met twee fasen?

Het is van belang dat u bekent bent met de twee fasen van de temperatuurcurve als u uw basale lichaamstemperatuur (BBT) monitort. In het midden van uw cyclus gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Er zijn twee duidelijke fasen. De eerste fase is de folliculaire fase en deze begint voor de ovulatie wanneer de temperatuur lager is. De luteale fase is het tweede stadium dat na de ovulatie begint. Deze tweede fase word gekenmerkt door een gemiddelde temperatuurstijging van 0.02 graden. Ook al lijkt dit geen significante toename, toch kunt u deze temperatuurstijging die het begin van de ovulatie aangeeft met een speciale thermometer waarnemen. Aangezien de ovulatie maar kort duurt, kan het precies weten wanneer u gaat ovuleren helpen bij het bepalen van het optimale moment voor gemeenschap.

Leiden eierstokcysten tot onvruchtbaarheid?

In sommige gevallen kunnen eierstokcysten bijdragen aan een verminderde vruchtbaarheid. Afhankelijk van de locatie en het type van de cyste kunnen ze problemen met de conceptie veroorzaken of zelfs onvruchtbaarheid. Er zijn veel verschillende types cysten. Endometriose kan endometrioma cysten veroorzaken die leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, net zoals polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) cysten. Dit zijn de twee belangrijkste cysten die vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. Er bestaan ook nog andere vormen van eierstokcysten die niet zo problematisch zijn, waaronder adenomen, dermoid cysten en functionele cysten. De meest algemene zijn de functionele cysten. Ze worden over het algemeen onderverdeeld in corpus luteumcysten en folliculaire cysten. Deze ontwikkelen zich gedurende de menstruatiecyclus en leiden niet tot onvruchtbaarheid. Zij zijn eigenlijk sterke signalen dat het reproductieve systeem gezond is en goed werkt. Noch adenomen noch dermoid cysten hebben een negatief effect op de vruchtbaarheid. Adenomen moeten echter wel behandeld worden. Als dit type cyste te groot wordt kan het onvruchtbaarheid veroorzaken.

Hoe beĆÆnvloedt polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) de vruchtbaarheid?

Sommige vrouwen met PCOS kunnen nog steeds zwanger worden zonder de hulp van IVF of reproductieve technieken. Maar als u aan PCOS lijdt kan bevruchting moeilijk zijn vanwege de afwezigheid van, of een sterk onregelmatige menstruatiecyclus. Desondanks kunnen veel vrouwen toch op natuurlijke wijze zwanger raken door nauwgezet een vruchtbaarheidsschema bij te houden en door positieve veranderingen in hun levensstijl. Bijvoorbeeld door een nieuw dieet met voedingsmiddelen die een gezonde menstruatiecyclus bevorderen, door vaak sex te hebben en u geen zorgen te maken over bevruchting. Er zijn ook veel gevallen bekend van vrouwen die per ongeluk zwanger raken ondanks dat ze PCOS hebben.

Welke invloed heeft PID (bekkenonstekingsziekte) op de vruchtbaarheid?

PID is een ontsteking die het reproductieve systeem aantast. Met elke PID-episode neemt de vruchtbaarheid verder af7. Het is daarom bijzonder belangrijk regelmatig op soa’s en andere infecties te controleren om het risico op, en de duur van PID te verkleinen. Des te sneller een PID geĆÆdentificeerd wordt, des te sneller kan het behandeld worden en des te kleiner het risoco op onvruchtbaarheid. Als u PID heeft gehad kan er zich littekenweefsel in uw eileiders hebben gevormd. In ernstige gevallen kan dit het sperma verhinderen de eicel te bereiken of er voor zorgen dat het embryo geblokkeerd raakt. Als het sperma de eicel kan bevruchten maar zich daarna niet naar de baarmoeder kan verplaatsen bestaat er een groot risico op een ectopische zwangerschap. Deze zwangerschap moet dan via een chirurgische ingreep of met bepaalde medicijnen beĆ«indigd worden. Als u PID gehad heeft is het nog steeds mogelijk zwanger te raken en een gezonde zwangerschap te hebben en een gezonde baby, maar het is niet zonder risico. Het kan nog steeds moeilijk zijn op natuurlijke manier zwanger te worden. IVF of ICIS kunnen noodzakelijk zijn.

Wat veroorzaakt miskramen en kunnen ze vermeden worden?

Stellen die proberen een baby te krijgen kunnen een klap krijgen door een miskraam. De emotionele en fysieke stress kan overweldigend zijn en veel stellen proberen dan te ontdekken wat er mis is gegaan. De werkelijkheid is dat er voor de meeste miskramen geen definitieve oorzaak aangewezen kan worden. Onderzoek toont dat een kwart van alle zwangerschappen in een miskraam eindigt. Het is van groot belang dat stellen begrijpen dat miskramen gewoon kunnen gebeuren; zelfs als je tijdens de zwangerschap alles doet wat je kunt om een gezonde foetus te ondersteunen. Sommige factoren kunnen echter bijdragen aan een miskraam, zoals hormonale problemen, anatomische afwijkingen, genetische factoren, infecties, immunologische problemen en het gebruik van alcohol en andere drugs tijdens de zwangerschap. Na een miskraam is het altijd een goed idee om met uw verloskundige of gynaecoloog te bespreken wanneer u het beste opnieuw kunt proberen in verwachting te raken. De meeste vruchtbaarheidsspecialisten zullen stellen aanraden te wachten tot na de volgende menstruatiecyclus alvorens het opnieuw te proberen. In sommige gevallen wordt aangeraden zelfs nog langer te wachten alvorens het opnieuw te proberen. Dit hangt af van individuele omstandigheden en de reproductieve gezondheid. Als de oorzaak van de miskraam bekend is kan het mogelijk zijn het probleem te behandelen zodat het niet opnieuw gebeurt. In sommige gevallen kan het niet veilig zijn om opnieuw in verwachting te raken zonder behandeling of medische hulp en toezicht.

Wat houdt het bijhouden van je BBT in?

Het bijhouden van de basale lichaamstemperatuur (BBT) is een methode die vrouwen kunnen gebruiken om te bepalen wanneer ze ovuleren. Het bijhouden van uw BBT gedurende de maand stelt u in staat kleine veranderingen in lichaamstemperatuur te identificeren die hormonale veranderingen aanduiden. Voor de ovulatie is het oestrogeenniveau hoger. Tijdens en na de ovulatie echter stijgt het progesteronniveau. Over het algemeen gesproken is de BBT lager voor de ovulatie en stijgt licht naarmate het progesterongehalte toeneemt. De stijging in BBT kan gebruikt worden voor het vaststellen van het beste moment om te proberen in verwachting te raken. Het is altijd een goed idee uw BBT een aantal maanden bij te houden. Dit stelt u in staat een accuratere berekening te maken. Na een paar maanden zou u uw normale BBT zowel voor, tijdens en na de ovulatie moeten kunnen vaststellen.

Wat is preconceptiezorg en hoe kan het de kans op een natuurlijke bevruchting verhogen?

Preconceptiezorg is het proces van medisch advies inwinnen en om medische zorg vragen voordat u probeert in verwachting te raken. Dit kan beide partners helpen te bepalen of er misschien gezondheidsproblemen zijn die de conceptie of een gezonde zwangerschap in de weg kunnen staan. Tijdens deze consultaties voert een vruchtbaarheidsspecialist een grondig medisch onderzoek uit en documenteert de medische geschiedenis van de partners en hun familie. Door het evalueren van de medische geschiedenis, laboratoriumresultaten en lichamelijke onderzoeken kunnen mogelijke risico’s of complicaties worden geĆÆdentificeerd. Als er potentiĆ«le problemen bij een van beide partners worden vastgesteld kan de arts aanbevelingen doen voor een passende behandeling. Dit kunnen simpele veranderingen van levensstijl zijn zoals het verbeteren van het dieet en regelmatige lichaamsbeweging. Eigenlijk helpt preconceptiezorg te verzekeren dat beide partners in goede reproductieve conditie zijn om de kansen op bevruchting te verhogen. Als er problemen worden aangetroffen biedt preconceptiezorg een mogelijkheid complicaties te behandelen voor dat men probeert zwanger te raken.

Wat voor invloed heeft roken op vruchtbaarheid en bevruchting?

Als u of uw partner rookt heeft dat invloed op de vruchtbaarheid. Onderzoek toont aan dat vrouwen die ongeveer 10 sigaretten per dag roken minder vruchtbaar zijn dan vrouwen die niet roken. Het duurt niet alleen langer om in verwachting te raken maar de kans op een miskraam is ook groter. Roken kan ook het aantal spermacellen en de kwaliteit van het sperma verminderen waardoor de vruchtbaarheid van de man daalt8.Tweedehands rook is bijna net zo schadelijk als zelf roken. Het wordt ten zeerste aangeraden dat geen van beide partners rookt wanneer men probeert in verwachting te raken. Roken is niet alleen schadelijk voor uw gezondheid en vruchtbaarheid, maar kan ook zeer gevaarlijk voor uw baby zijn zowel tijdens als na de zwangerschap. Het is bekend dat roken tijdens de zwangerschap het aantal ziekte- en sterftegevallen onder zuigelingen verhoogt. Een nieuw onderzoek kwam tot de conclusie dat blootstelling van de foetus aan tabaksrook invloed kan hebben op het ontstaan van bepaalde ziektes op latere leeftijd doordat het bepaalde genen verandert9. Wiegendood (SIDS) wordt vaak in verband gebracht met rokende ouders. Een recente analyse van meta-data waarin 35 patiƫnt-gecontroleerde onderzoeken werden geƫvalueerd bevestigt dat er een verband bestaat tussen een rokende moeder en een verhoogd risico op wiegendood10. Dit verhoogde risico werd ook vastgesteld bij zuigelingen die samensliepen met ouders die na de bevalling rookten.

Kan marihuana roken de vruchtbaarheid en bevruchting beĆÆnvloeden?

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die marihuana roken vruchtbaarheidsproblemen hebben. Onderzoek geeft een verband aan tussen marihuanagebruik en onregelmatige menstruatiecyclussen, verminderd libido, hormonale schommelingen en miskramen11. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat mannen die marihuana roken een lager aantal spermacellen hebben en zwakke spermamotiliteit en ejaculatieproblemen vertonen12. Het roken van marihuana kan de vruchtbaarheid negatief beĆÆnvloeden en de kans op bevruchting verkleinen. Dit geldt ook voor mensen die proberen zwanger te worden via IVF-behandelingen13.

Zijn er supplementen en medicijnen die de vruchtbaarheid kunnen verminderen?

Er is een breed scala aan medicijnen die een negatief effect op de vruchtbaarheid kunnen hebben. Vrouwen die proberen spiermassa op te bouwen met behulp van anabole steroĆÆden zullen problemen ondervinden bij het zwanger worden14. Anabole steroĆÆden verhogen het testosterongehalte. Dit kan de vruchtbaarheid aanzienlijk verminderen en een vrouw haar kans op een zwangerschap negatief beĆÆnvloeden. Er zijn diverse kalmeringsmiddelen en anti-depressiva die de ovulatie kunnen verhinderen. Anti-histamine medicijnen dienen vermeden te worden wanneer u zwanger probeert te raken. Decongestiva (voor een verstopte neus) kunnen de vruchtbaarheid negatief beĆÆnvloeden omdat ze de samenstelling van het baarmoedermondslijm beĆÆnvloeden. Decongestiva kunnen de concentratie van het slijm veranderen waardoor het voor het sperma moeilijk wordt de baarmoedermond binnen te dringen. De vruchtbaarheid van de man wordt ook negatief beĆÆnvloed door het gebruik van anabole steroĆÆden. Het kan tot volledige steriliteit leiden15. Mannen riskeren ook vruchtbaarheidsproblemen door plantaardige testosteronversterkers te nemen.. Zelfs als u stopt met het nemen van deze supplementen kan het tot wel zes maanden duren voordat er weer levensvatbaar sperma geproduceerd word. Onderzoek suggereert dat 40 % van de mannen die Tagamet maagzweermedicatie gebruiken impotent worden. Onderzoek heeft aangetoond dat dit medicijn en andere vergelijkbare middelen de gezondheid van het sperma aanzienlijk kunnen aantasten16Ā . De kwaliteit en kwantiteit van het sperma kan ook achteruitgaan door het gebruik van sommige medicijn voor een spastische darm. Er word ook gemeld dat geneeskrachtige kruiden zoals Sint-janskruid, Echinacea, en Ginkgo biloba het vermogen van het sperma de eicel binnen te dringen en te bevruchten kunnen verminderen. Het is altijd een goed idee dat u en uw partner eventuele medicijnen of kruidensupplementen met een vruchtbaarheidsspecialist bespreken voordat u probeert in verwachting te raken. Dit kan helpen bij het identificeren van potentiĆ«le vruchtbaarheidsproblemen en alternatieven die uw kans op bevruchting niet verminderen.

Wat betekent ICSI?

ICSI is de afkorting van Intracytoplasmatische Sperma Injectie. Deze bevruchtingsmethode wordt soms gebruikt wanneer problemen met de vruchtbaarheid van de man het moeilijk maken in verwachting te raken. ICSI is een procedure waarbij het sperma van de man direct in de eicel van de vrouw geĆÆnjecteerd word. Deze procedure wordt vaak gebruikt wanneer een laag aantal spermacellen of een geringe motiliteit wordt geconstateerd. ICSI wordt ook soms aanbevolen als het sperma van de man de eicel niet kan binnendringen en bevruchten, of als er een anatomisch afwijking of blokkade is die de productie van sperma en ejaculaat verhinderd. Stellen die eerder geen succes hadden met een IVF-behandeling zouden ICSI kunnen overwegen.

Wat betekent IUI?

IUI is de afkorting van intra-uteriene inseminatie, vaak ook kunstmatige inseminatie genoemd (AI). Tijdens een IUI-procedure wordt een lange catheter gebruikt om gewassen sperma in de baarmoeder van de vrouw in te brengen. Deze procedure wordt uitgevoerd op de meest vruchtbare dagen van de vrouw haar ovulatiecyclus. Een IUI-behandeling is vaak een van de eerste procedures die word aangeboden aan stellen die moeite hebben op natuurlijke wijze zwanger te raken. Alhoewel het een lager slagingspercentage heeft vergeleken met een IVF-behandeling heeft het als voordeel dat het veel goedkoper is. Om die reden kunnen de meeste stellen meerdere keren IUI proberen. Over het algemeen wordt IUI toegepast in situaties waar het aantal spermacellen laag is of de motiliteit onvoldoende, of bij vrouwen met afwijkingen in het baarmoedermondslijm. Deze procedure kan ook gebruikt worden wanneer een spermadonor noodzakelijk is voor de bevruchting. Er kunnen zich ook andere situaties die onvruchtbaarheid veroorzaken voordoen waarin IUI een geschikte behandeling is om stellen te helpen zwanger te raken.

Ik heb een onregelmatige menstruatiecyclus; kan ik mijn kansen om op natuurlijke wijze zwanger te raken verhogen?

Ook als u een onregelmatige cyclus heeft kunt u maatregelen nemen om de kans op een natuurlijke bevruchting te verhogen. Het is een goed idee uw basale lichaamstemperatuur (BBT) vast te leggen. Het kan zijn dat u uw cyclussen nauwkeuriger moet volgen vergeleken met vrouwen met regelmatige cyclussen. De makkelijkste manier om uw kans op bevruchting te verhogen is vaak onbeschermde gemeenschap te hebben. Iedere dag of om de dag gemeenschap hebben verhoogt de kans op een natuurlijke bevruchting. Voor een gezonde levensstijl kiezen is ook belangrijk. Zorg voor een gezond, uitgebalanceerd dieet en regelmatige lichaamsbeweging, en probeer stress en stressvolle situaties te elimineren, rook niet en drink minder of geen alcohol. Het is altijd een goed idee de invloed op de bevruchting van enige medicatie die u of uw partner neemt te bespreken. Er zijn ook een reeks natuurlijke supplementen die kunnen helpen de vruchtbaarheid te versterken.

Leidt endometriose tot verminderde vruchtbaarheid?

Onderzoek heeft aangetoond dat tussen de 30 en 50 % van de onvruchtbare vrouwen aan endometriose lijden17. Dat wil niet zeggen dat alle vrouwen die aan endometriose lijden onvruchtbaar zijn. Veel vrouwen met deze aandoening worden echter geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen en kunnen of niet in verwachting raken of hebben problemen daarmee. Er zijn chirurgische ingrepen en andere behandelingen die de kans op bevruchting kunnen verhogen zelfs als u aan deze aandoening lijdt. IVF of andere geassisteerde reproductieve technologieƫn kunnen van nut zijn. Een vruchtbaarheidsspecialist kan uw gezondheid beoordelen en een geschikte behandeling voorstellen.

Het antwoord dat u zocht niet gevonden?

Stuur uw vraag inFormulier

Literatuurlijst

 1. http://endometriosis-uk.org/news/press-release-its-ok-talk-period-endometriosis-uk%E2%80%99s-awareness-week-campaign-%E2%80%93-3rd-9th-march#.U-YOZvmSzWR.
 2. “Bulletti, C. et. al. (2010) Endometriosis and infertility. Journal of Assisted Reproduction and Gentics, Volume 27, Issue 8, (pp. 441-447).”
 3. “Flynn, A. and Lynch, S. (1976) Cervical mucus and identification of the fertile phase of the menstrual cycle. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology,Ā Volume 83, Issue 8,Ā (pp. 656-659).”
 4. http://www.hfea.gov.uk/
 5. “Wong, W. et.al. (2000). Male factor subfertility: possible cause and the impact of nutritional factors. Fertility and Sterility, Volume 73, Issue 3, (pp. 435-442).”
 6. “Nudell, D. et. al. (2002) Common medications and drugs: how they affect male fertility. Urologic Clinics of North America, Volume 29, Issue 4, (pp. 965-973).”
 7. “Westrom, L. et.al. (1992). Pelvic inflammatory disease and fertility: A cohort study of 1,844 women with laparoscopically verified disease and 657 control women with normal laparoscopic results. Sexually Transmitted Diseases, Volume 19, Issue 4, (pp. 185-192).”
 8. “Levin, R. et.al. (1982). Effects of psychotropic drugs on human sperm motility. Obstetrical & Gynecological Survey, Volume 37, Issue 7 (pp. 484-486).”
 9. “Markunas, C. et. al. (2014). Identification of DNA Methylation Changes in Newborns Related to Maternal Smoking during Pregnancy, Environmental Health Perspectives, DOI:10.1289/ehp.1307892.ā€
 10. ā€œZhang, K. And Wang, X. (2013). Maternal smoking and increased risk of sudden infant death syndrome: A meta-analysis. Legal Medicine, Volume 15, Issue 3, (pp. 115-21)ā€.
 11. ā€œMueller, B. et.al. (1990). Recreational drug use and the risk of primary infertility. Epidemiology, Volume 1, Issue 3, (pp. 195-200).ā€
 12. ā€œBarazani, Y. et. al. (2014). Lifestyle, Environment, and Male Reproductive Health. Urologic Clinics of North America, Volume 41, Issue 1, (pp. 55-66).ā€
 13. ā€œKlonoff-Cohen, H. et.al. (2006). A prospective study of the effects of female and male marijuana use on in vitro fertilization (IVF) and gamete intrafallopian transfer (GIFT) outcomes. American Journal of Obstetrics & Gynecology, Volume 194, Issue 2, (pp. 369-76).ā€
 14. ā€œMaravelias, A. et.al. (2005). Adverse effects of anabolic steroids in athletes: A constant threat. Toxicology Letters, Volume 158, Issue 3, (pp.167-75).ā€
 15. ā€œLeme de Souza, G. and Hallak, J. (2011). Anabolic steroids and male infertility: a comprehensive review BJU International, Volume 108, Issue 11, (pp.1060-5).ā€
 16. “Koukkou, E. et.al. (2005). Environmental and drug induced erectile dysfunction. ANIR -ANHP, Volume 7, Issue 4, (pp. 171-176).”
 17. ā€œHaydon G. (1942). A study of 569 cases of endometriosis. American Journal of Obstetrics Gynecology, Volume 43, (pp. 704)ā€
Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd Required fields are marked *

Verwijder formulierToevoegen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.